logo

La Riera, la teva assessoria de confiança

La Riera Assessors és la nova marca que reflecteix l’impuls que li volem donar des del carrer de La Riera de Mataró a aquest projecte. No som nous, però volem renéixer amb la il·lusió dels que comencen, però amb l’experiència que ja acumulem. Des de fa molts anys, estem al servei d’empresaris i empreses, principalment del Maresme, si bé també abastem bona part de les comarques de Barcelona.

La Riera Assessors t’ofereix la millor ajuda per la teva empresa.

La creixent complexitat de les normes que regulen el món fiscal, laboral, jurídic i d’auditoria comptable fan imprescindible l’especialització, la formació i el treball en equip. I és amb aquesta manera de fer que corresponem a la confiança dels nostres clients.

Serveis

Laboral

Laboral
 • Confecció de nòmines (Règim General, Autònoms, Representants de Comerç, Serveis Domèstics, etc).
 • Altes i Baixes de Treballadors a la T.G.S.S.
 • Contractació Laboral. (confecció i renovació de contractes)
 • Elaboració de quitances i liquidacions.
 • Faltes i sancions (règim disciplinari).
 • Asistencia i gestions davant organismes públics (Conciliacions – CEMAC-, Inspeccions de Treball, TGSS, INSS, reclamacions contra el FOGASA, etc).
 • Procediments davant dels Jutjats Socials.
 • Confecció de cartes d’acomiadament.
 • Incapacitats laborals.
 • Accidents laborals.
 • Tràmits de prestacions de Seguretat Social (Jubilació, Incapacitat, Viduïtat, Orfandat, etc.…).
 • Gestions de prestacions d’atur i capitalització.

Fiscal/Comptable

Fiscal
 • Assessoria Fiscal de particulars i empreses
 • Declaracions Tributaries obligatòries (I.V.A., I.R.P.F, Impostos de societats, Estimació objectiva/mòduls, etc.…)
 • Liquidacions de l’Impost sobre transmissions patrimonials, actes jurídics i successions
 • Recursos, inspeccions, requeriments i/o aplaçaments

Mercantil

Mercantil
 • Constitució i liquidació de Societats Mercantils i Civils.
 • Confecció i preparació de Comptes Anuals/ Registre Mercantil.
 • Legalització de llibres de socis, actes, etc.…
 • Preparació d’actes de juntes.

Gestions Diverses

GestionesDiversas
 • Vehicles: (Matriculacions, canvis de nom, baixes, duplicats, targetes de transport, gestió de multes i recursos)
 • Legalitzacions d’establiments i/o negocis (llicències d’activitat)
 • Propietat industrial. (Registro de patentes)
 • Propietat intel·lectual.
 • Marques i nombres comercials.
 • Certificats i documents oficiales (naixement, matrimoni, defunció, últimes voluntats, penals, etc.…)
 • Protecció de dades.
 • Estrangeria (Assessoria general, Assignacions de NIE, Permisos de residència i treball, Reagrupació familiar i renovacions, entre altres)