201604.21
Off
0

Tinc una Societat Civil. ¿Que puc fer ara?

A partir del 2016, moltes societats civils han de deixar de tributar en el règim d’atribució de rendes i han de tributar per l’Impost sobre Societats. Concretament, aquest canvi afecta les societats civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil, sent la majoria d’elles. Personalitat jurídica Un dels criteris utilitzats per considerar que una societat…

201604.21
Off
0

Què fer si tinc clàusula sòl? La nova Sentencia d’Abril 2016

S’ha publicat recentment una Sentència del Jutjat Mercantil nº 11 de Madrid de data 7 d’abril de 2016, en la qual es declara la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en els contractes de préstec hipotecari subscrits amb consumidors. La demanda interposada per l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes d’Estalvi i Assegurances d’Espanya (ADICAE) es formula…

201604.07
Off
0

Les 10 novetats que has de coneixer a nivell laboral i de Seguretat Social pel 2016

Les principals novetats per aquest 2016 han estat introduïdes a través de la ja habitual Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE), publicada al BOE de 30 d’octubre de 2015. També hem de tenir en consideració altres novetats importants com la que modifica el Salari Mínim Interprofessional, la re valorització de les pensions, o la reforma…

201410.08
Off
0

Estrenem nova web

Sainz i Haro Advocats estrena la seva nova web. Oferim en ella tota la nostra informació i nous apartats de notícies per mantenir-los informats en tot moment.