201604.07
Off
0

Les 10 novetats que has de coneixer a nivell laboral i de Seguretat Social pel 2016

Les principals novetats per aquest 2016 han estat introduïdes a través de la ja habitual Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE), publicada al BOE de 30 d’octubre de 2015. També hem de tenir en consideració altres novetats importants com la que modifica el Salari Mínim Interprofessional, la re valorització de les pensions, o la reforma de la Incapacitat Temporal i la seva forma de gestió o els incentius als emprenedors.

Anem a revisar les 10 novetats mes importants que tots hauríem de conèixer.


1.- ¿I AMB EL SMI QUÉ SUCCEEIX?

Per el 2016 s’incrementa en un 1% y queda fixa’t en 21,84€ al dia o 655,20€ al mes, essent el còmput anual de 9,172,80€

La fixació del Salari Mínim Interprofessional afecta als diferents àmbits des de els treballadors que no tinguin Conveni Col·lectiu propi d’aplicació, passant por l’import de les prestacions que ha pagar el Fons de Garantia Salarial, per saber si podem ser beneficiaris d’un subsidi d’atur o si estem obligats a estar d’alta com a treballadors por compte propi o autònoms en relació a l’habitualitat o no de nostra activitat.


2.- ¿CÓM QUEDA AQUEST ANY LA COTITZACIÓ DE LA TREBALLADORA DE LA LLAR QUE TINC CONTRACTADA?

En primer lloc es prorroga durant l’any 2016 la reducció del 20% a les cotitzacions, així com la bonificació addicional del 45% per les famílies nombroses, amb els requisits que estableix la ley.

En segon lloc, i com cada any s’haurà d’adaptar el salari dels empleats de la llar al nou Salari Mínim Interprofessional, que pel 2016 estarà fixa’t en 5,13€ por hora efectivament treballada, i a més pujarà la quota de Seguridad Social que serà del 25,6% (21,35 a càrrec de l’empresari i 4,25% a càrrec del treballador)


Tram Retribució mensual euros/mes Base de cotització euros/mes
1.º Fins174,64 149,34
2.º Des de 174,65 fins 272,80 247,07
3.º Des de 272,81 fins371,10 344,81
4.º Des de 371,11 fins 469,30 442,56
5.º Des de 469,31 fins 567,50 540,30
6.º Des de 567,51 fins 665,00 638,05
7.º Des de 665,01 fins 764,40 764,40
8.º Des de 764,41 798,56


3.- ¿SI EM DONO D’ALTA D’AUTÓNOMS EXISTEIX  ENCARA LA TARIFA PLANA?

Efectivament aquest 2016 segueix essent possible gaudir de la tarifa plana, que des de l’entrada en vigor de la Llei de foment del treball autònom, per nous autònoms es fa el s’arrodoneix a 50 euros exactes al llarg els primers sis mesos. Igualment aquells autònoms que contractin treballadors podran seguir beneficiant-se de la mateixa.

Pels autònoms de més de 30 anys, la quota serà a raó de la base mínima de cotització de 893,10€:

  • Primers sis mesos: 50€
  • Del mes 7 al 12: 133,52€
  • Del mes 13 al 18: 186,92€
  • Pels autònoms menors de 30 anys (o menors de 35 en el cas de dones) la quota mensual a la seguretat social queda de la següent forma:
  • Primers sis mesos: 50€
  • Del mes 7 al 12: 133,52€
  • Del mes 13 al 15: 186,92€
  • Del mes 16 al 30: 186,92€

Des de el passat novembre els majors de 30 anys també tenen possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació d’atur per finançar les seves inversions.Això permetrà que al 2016 aquesta mesura s’estengui a un major número d’emprenedors.

4.- SEMBLA QUE ARA HI HA MES OPCIONES PER CAPITALITZAR L’ATUR

Des de el passat novembre els majors de 30 anys també tenen possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació d’atur per finançar les seves inversions.

A mes, el que s’havia demanat des de fa anys es que es permetés capitalitzar per formar part d’una S.L.

Això permetrà que al 2016 aquesta mesura s’estengui a un major número d’emprenedors.

5.- SI COBRAS L’ATUR A MES POTS SER AUTÓNOM

Una altre de les novetats importants de la Llei de Promoció de l’autoocupació Autònom que ha entrat en vigor a finals de 2015 i que tindrà plens efectes al 2016 es la possibilitat de compatibilitzar el cobrament de l’atur amb l’alta d’autònoms, mantenint la prestació durant 9 mesos.

6.- ¿EM TOCA COTITZAR MES AQUEST ANY?

Respecte a les cotitzacions s’ha de tenir en compte que s’ha augmentat la Base Màxima de cotització passant a ser ara de 3.642€ al mes i s’han mantingut els tipus de cotització.


7.- ¿AL 2016 EM PUJARÀN LA PENSIÓ?

Pel que fa a les pensions per aquest any s’ha fixa’t l’increment en un 0,25%, essent el mínim previst a la normativa d’aplicació, i passant el límit màxim a ser de 2.567,28€.


8.- ¿QUÉ SUCCEEIX SI EM JUBILO AQUEST 2016?

La principal novetat se la creació d’un complement por maternitat a les pensions contributives destinat a les dones que hagin tingut fills i siguin beneficiaries de la pensió de jubilació, viudetat o incapacitat permanent. Aquest complement consistirà en un percentatge addicional del 5% (2 fills),10% (3 fills) o 15% (4 o mes fills). Aquest complement tot i això s’exclou per els supòsits de jubilació anticipada o parcial, durant el temps que duri aquesta última situació.

Respecte a la forma de calcular la pensió s’ha de tenir en compte que no s’aplicarà dins l’any 2019 el factor de sostenibilitat pel que no suposarà encara una retallada de les pensions de jubilació.

A més per aquells amb 36 anys o mes cotitzats podran jubilar-se als 65 anys, però aquells que tinguin menys de 36 anys cotitzats al llarg de la seva vida laboral no podran jubilar-se fins els 65 anys i 4 mesos.

Respecte a les bases de cotització tingudes en compte seran els 228 últims mesos cotitzats, es a dir, els últims 19 anys cotitzats, un any mes que al 2015.

9.- VULL PUJAR LA MEVA PENSIÓ D’AUTÓNOMS AL MÁXIM, AQUEST ANY QUE NO SE’M PASSI!!!

Per aquest any 2016 la base màxima pels autònoms s’ha fitxa’t en 3.642,00€ mensuals. Tot i això, si tenen mes de 47 anys estaran topats a 1.964,70€.

A mes, la pensió màxima serà de  2.567,28 euros mensuals o 35.941,92 euros, en còmput anual.

10.- SAPS QUE TENIM NOU ESTATUT DELS TRABALLADORS I NOVA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, ¿JA TE L’HAS LLEGIT?

La veritat és que no ha introduït grans canvis mes enllà de que es tracta d’un text refós amb la funció d’harmonitzar la normativa existent, ordenant-la i sistematitzant el seu contingut.


 logo El millor consell

Per evitar mal de caps i estar tranquil sabent que compleixes amb la normativa vigent, el millor es deixar-se assessorar per un professional degudament qualificat i si a mes es tracta d’un Advocat Col·legiat serà garantia d’èxit el seu consell.