En virtut del que disposa l’articulat de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), informem del següent:

Finalitat de les dades recollides

Les dades que facilita a Sainz i Haro Advocats tenen com a finalitat facilitar la informació o serveis que sol.liciti i poder oferir-li els nostres serveis.

Aquest web site només utilitza cookies de sessió, es a dir, els que genera el seu propi equip. Estan destinats a protegir l’accés d’altres usuaris a les dades privades de la vostra empresa.
Sainz i Haro Advocats no utilitza tècniques de spamming, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per la simple visita a la pàgina web.
Només es tracta la informació que el usuari, amb el consentiment explícit que atorga al clicar en els botons destinats a tal efecte, ens comunica mitjançant correu electrònic.

Consentiment de l’usuari

L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament de correu electrònic de consulta o sol.licitud de serveis, suposa el consentiment explícit que atorga al clicar en els botons destinats a tal efecte i permet el tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos.

Les dades no seran cedides a tercers. Tampoc son publicades en aquest web, excepte amb el vostre consentiment exprés.

Amb l’excepció dels camps en el que s’indiqui el contrari, la complimentació totes les dades sol.licitades és imprescindible.
La comunicació de la informació sol.licitada sobre dades personals permet adreçar la informació mantenint els mínims de reserva i privacitat necessària. La manca de complementació dels camps obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Sainz i Haro Advocats pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol.licitud o trametre la informació sol.licitada.

Tractament de la informació

Als efectes d’allò que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Sainz i Haro Advocats informa l’usuari client de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i sota la nostra responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la informació dels clients que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest web site o mitjançant missatges de correu electrònic.

Una vegada finalitzada la relació professional amb Sainz i Haro Advocats, les dades son eliminades dels fitxers de la nostra base de dades.

El fitxer esmentat ha estat inscrit a l’Agencia de Protecció de Dades.

Responsable del fitxer automatitzat

El responsable del fitxer automatitzat és Andrés Sainz Vidal amb domicili profesional a Mataró (Barcelona), carrer la Riera 25, Principal 2ª

Dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes en la pròpia LOPD, per correu a la adreça de la nostra firma.
Per a la seva  comoditat, també podrà exercir els drets esmentats dirigint-se a la adreça de correu electrònic: escriu mail() info@sainzharo.com

Seguretat

Sainz i Haro Advocats manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al que disposa el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que hagi facilitat a Sainz i Haro Advocats, sense perjudici d’ informar-li que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables