201604.21
Off
0

Tinc una Societat Civil. ¿Que puc fer ara?

A partir del 2016, moltes societats civils han de deixar de tributar en el règim d’atribució de rendes i han de tributar per l’Impost sobre Societats. Concretament, aquest canvi afecta les societats civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil, sent la majoria d’elles. Personalitat jurídica Un dels criteris utilitzats per considerar que una societat…