zona Clients

Privacitat

En virtut del que disposa l'articulat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem el següent:

 

Finalitat de les dades recollides
Les dades que facilita Sainz i Haro Advocats tenen com a finalitat facilitar la informació o serveis que sol·liciti i poder oferir-li els nostres serveis.Aquest lloc web només utilitza cookies de sessió, és a dir, els que genera el seu propi equip. Estan destinats a protegir l'accés d'altres usuaris a les dades privades de la seva empresa.
Sainz i Haro Advocats no utilitza tècniques de spamming, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per la simple visita a la pàgina web.
Només es tracta la informació que l'usuari, amb el consentiment explícit que atorga a l'clicar en els botons destinats a aquest efecte, ens comunica mitjançant correu electrònic.

 

Consentiment de l'usuari
L'ús dels esmentats formularis, així com l'enviament de correu electrònic de consulta o sol·licitud de serveis, suposa el consentiment explícit que atorga a l'clicar en els botons destinats a tal efecte i permet el tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos.

Les dades no seran cedides a tercers. Tampoc són publicats en aquesta web, excepte amb el seu consentiment exprés.

Amb l'excepció dels camps en què s'indiqui el contrari, l'emplenament totes les dades sol·licitades és imprescindible.
La comunicació de la informació sol·licitada sobre dades personals permet dirigir la informació mantenint els mínims de reserva i privacitat necessària. La manca d'emplenament dels camps obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Sainz i Haro Advocats pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre la informació sol·licitada.

 

Tractament de la informació
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Sainz i Haro Advocats informa l'usuari client de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i sota la nostra responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la informació dels clients que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic.

Un cop finalitzada la relació professional amb Sainz i Haro Advocats, les dades són eliminades dels arxius de la nostra base de dades.

El fitxer ha estat inscrit a l'Agència de Protecció de Dades.

 

Responsable de el fitxer automatitzat
El responsable de l'fitxer automatitzat és Andrés Sainz Vidal amb domicili professional a Mataró (Barcelona), carrer la Riera 25, Principal 2aº

 

Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions que preveu la pròpia LOPD, per correu a l'adreça de la nostra firma.
Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets esmentats dirigint-se a l'adreça de correu electrònic: escriu mail () info@sainzharo.com aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-

 

Seguretat
Sainz i Haro Advocats manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al que disposa el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que hagi facilitat a Sainz i Haro Advocats, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables